Tudtad?

WordPress + WooCommerce használati útmutató a HedneWEB-től

(hatályos: 2022.07.12-tól)

Tartalom

I. Alapfogalmak

II. Általános rendelkezések

III. Moderáció

 • Moderációs szabályok

IV. Adatvédelem, szerzői jog

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hende Péter Zoltán (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által kezikönyv.hendeweb.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások általános szabályait, valamint a Felhasználók, Látogatók, és Adminisztrátorok jogait, kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a fentebb említett valamelyikén keresztül történik.

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek visszavonásig, vagy frissítés hatályba lépéséig maradnak hatályban, melyre a figyelmet minden esetben minden felhasználónál felhívjuk.

Az Üzemeltető adatai:

Név

Hende Péter Zoltán EV.

Cím

1165, Budapest, Nyílvessző utca 30.

Nyilvántartási száma

55381396

Adószám

56706187-1-42

Képviselő

Hende Péter Zoltán

Elérhetőség

peti.hende@gmail.com

Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval nyilatkozik az ÁSZF teljes terjedelmében való elfogadásáról, erre tekintettel kérjük a Felhasználókat szíveskedjenek jelen feltételeket – az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóval együtt – figyelmesen átolvasni és értelmezni.

I. Alapfogalmak

Adminisztrátor: az Üzemeltető által emelt jogosultságokkal felruházott Felhasználói fiók.

Felek: Üzemeltető és Felhasználó együttesen.

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki aktív Felhasználói Fiókkal rendelkezik.

Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált, jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó, egyedi és személyes hozzáférés, mely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.

Felhasználói Tartalom: minden adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében elhelyez vagy meglévőt megváltoztat.

Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező (valamint adatvédelmi kérdésekben a Felhasználói Fiókjába még be nem jelentkezett) természetes személy.

Üzemeltető: Hende Péter Zoltán EV., mint a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.

Szolgáltatás: kezikönyv.hendeweb.com internetes oldal szolgáltatásai.

Weboldal: kezikönyv.hendeweb.com internetes oldal.

Weboldalak: hendeweb.com, kezikonyv.hendeweb.com, minta.hendeweb.com, weblapok.

Készített Weboldalak: az Üzemeltető által készített weboldalak

Jogosultság: a Felhasználónak van-e lehetősége, joga a Weboldal összes tartalmának elérésére.

Tartalom: az, ami Weboldal betöltésekor megjelenik az internetes böngészőben, a Tartalom állhat többek között szövegből, grafikákból, hang és videó anyagokból, illetve ezek kombinációjából. A megjelenő hirdetések nem képezik az oldal tartalmának részét.

Harmadik Fél: olyan jogi vagy természetes személy, akinek nincs jogosultsága az oldal Tartalmának megtekintéséhez.

Üzemeltető Érdekeltségei: az Üzemeltető oldalai: hendeweb.com, minta.hendeweb.com, pacekshop.hu, pacekshop.com, pacek.hu. Továbbá ezeken az oldalakon szereplő Tartalom és az Üzemeltető által nyújtott összes szolgáltatás.

Hozzáférés: belépés lehetősége a Weboldalra a Tartalom megtekintéséhez

Tagság: a Felhasználónak nyújtott Hozzáférés az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

Információ: a Weboldal Tartalma másik kifejezéssel

 

II. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden szolgáltatásra, amelyet Szolgáltató Magyarország területén nyújt. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban foglaltakat.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során a Weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, az annak részét képező Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Szolgáltatással kapcsolatos főbb szabályok az alábbiakban kerülnek kifejtésre.

 1. A Felhasználó a Felhasználói Fiók regisztrálásával és használatával elismeri, hogy az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot és Tájékoztatót megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.
  Az Üzemeltető a Szolgáltatást kizárólag 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 16. életévét betöltötte és teljes cselekvőképességgel rendelkezik.
 2. Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF-et, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét korlátozhatja.
 3. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa, melyről az alábbi módok valamelyikén értesíti a Felhasználókat:
  • a Felhasználókat írásban értesíti a Felhasználói Fiókba történő belépéskor,
  • a Felhasználói Fiókban megadott belépési email címen,
  • a Szolgáltatás ÁSZF oldalán (jelen oldal)

  A Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et ráutaló magatartással, a Felhasználói Fiók további használatával is elfogadja.

  Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltatást, jogviszonyát jogosult megszüntetni.
  Ha a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát egyoldalúan befejezi azzal, hogy a Felhasználói Fiókjába nem lép be és újat nem készít

 4. Egy Felhasználó (az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül) egy Felhasználói Fiókkal rendelkezhet, melyet más részére nem engedhet át.
 5. A Szolgáltatás igénybevétele főszabály szerint térítésmentes, a díjköteles szolgáltatások külön jelzéssel ellátottak.

 6. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak az Üzemeltető által történő visszaigazolásával a Felek között a Weboldal felhasználására és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogviszony ráutaló magatartással jön létre.

 7. A Felhasználói Tartalmáért a Felhasználó teljes körűen felel.

 8. A Felhasználó lemond szerzői jogainak vagyoni részéről a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, tehát anyagi igényt nem támaszt az Üzemeltető felé, valamint az Üzemeltetőnek korlátlan (terjesztés, többszörözés, közvetítés, átdolgozás, nyilvános előadás) felhasználási jogot ad.

 9. A Felhasználói Tartalom nyelve a magyar, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.

 10. A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Különösen nem a Szolgáltatásban fellelhető információk megbízhatóságáért, aktualitásáért; a Szolgáltatás használatából keletkező károkért vagy költségekért (így különösen egy Felhasználó által egy másik Felhasználónak okozott kárért vagy költségért); a Szolgáltatás leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért; a Moderációért, vagy annak hiányáért. A Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal.

 11. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.

 12. Amennyiben a Felhasználói Tartalom miatt bármely természetes vagy jogi személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az őt terhelő költséget a Felhasználóra tovább háríthatja.

 13. Esetleges jogvita esetén a Felek alávetik magukat az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság eljárásának.

 14. A Szolgáltatás igénybevételekor saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a Felhasználó vállalja a magyarországi hatályos jogszabályok betartását a Felhasználói Tartalomban.

 15. A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket és a látogatottság auditálását a Felhasználó nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználói Tartalomban.

 16. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.

 17. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói Fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül is felfüggessze, korlátozza, Felhasználói Tartalmat eltávolítson vagy a Felhasználót egy bizonyos tevékenység abbahagyására kötelezze a Szolgáltatásban.

 18. Az Üzemeltető a Felhasználó Felhasználói Fiókját a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált további Felhasználói fiókja(i) tevékenységéért is korlátozhatja.

 19. Belépés/felhasználói fiók megosztása Harmadik Féllel, aki nem kapott külön engedélyt, ezért egyoldalúan megszüntethető a jogosultsága az oldalhoz.
 20. Az Üzemeltető a Felhasználó belépési e-mail címére formájában a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.

 21. Az üzemeltető és a felhasználó közötti bármilyen nemű kommunikációra a felhasználó titoktartással felel, 3. személlyel történő megosztása, azonnali jogosultság megvonáshoz vezet.
 22. A fórumon vagy hozzászólásokban vagy az oldal teljes felületén trágár vagy sértő tartalom használata vagy bármilyen olyan kritika megfogalmazása vagy kijelentése, mely esetlegesen az Üzemeltetőt negatív fényben tüntetheti fel vagy esetlegesen hátrányos helyzetbe hozhatja az Üzemeltetőt, azonnali Jogosultság megvonással járhat. Ennek esetleges gyanúja is már megvonással járhat.
 23. A Felhasználó vállalja, hogy más felületeken se tesz olyan kijelentést vagy kritikát, mely az Üzemeltető hátrányos helyzetbe hozhatja vagy negatív fényben tüntetheti fel. Ennek esetleges gyanúja is már Jogosultság megvonással járhat.
 24. A Felhasználó vállalja, hogy az oldalt maximum 2 IP-címről próbálja meg elérni. Ennek túllépése a Felhasználói Fiók megosztásának minősül, mely tilos, ez a Jogosultság megvonásával járhat. A felhasználó viszont kérvényezheti, hogy saját IP-címének megváltozása esetén az új IP-címmel használhassa az oldalt. Ezt az Üzemeltető meg is tagadhatja, esetleg külön díj ellenében engedélyezi, melynek maximális összege 1 000 000 Ft is lehet.
 25. A Felhasználó vállalja, hogy az oldalon szereplő Tartalmat kifejezetten csak használatra veszi igénybe, nem próbálja meg ezt lementeni, Harmadik Félnek továbbadni, esetleg Harmadik Félnek se mutathatja meg. Ennek megszegése kártérítés megfizetésére kötelezi a felhasználót, melyet az Üzemeltető szab ki (minimális összeg: 2 000 000 Ft). A minimális összeg megfizetését jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy ez az összeg lehet magasabb is.
 26. A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy az Üzemeltető informatikai tudása szakszerű, kifogástalan és naprakész. Ezt az is alátámasztja, hogy regisztrált, hogy ráutaló magatartásával regisztrált az oldalra.
 27. A Felhasználó kijelenti, hogy az Üzemeltetőt az oldal használatért cserébe pozitív fényben tünteti fel, ha esetlegesen az Üzemeltető Érdekeltségei szóba kerülne.
 28. A Felhasználó vállalja, hogy az Üzemeltető bármilyen nemű kijelentést tehet vagy kritikát fogalmazhat meg a Felhasználóval kapcsolatban.
 29. A felhasználó vállalja, hogy bármilyen az oldalon található tudásanyag, információ felhasználása, csakis az Üzemeltető által Készített Weboldalakon használható, alkalmazható. E pont megszegése a II/24. pontban megszabottak alapján rendeződik.
 30. A Felhasználó vállalja és kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy az oldalon található Tartalom megértéséhez, használatához magas kompetencia készség és magas informatikai jártasság, továbbá minimum középszintű angol nyelvtudás szükséges.
 31. A Felhasználó kijelenti, hogy az Weboldalon megtalálható minden Tartalom csak az Üzemeltető által Készített Weboldalak használatához, alkalmazásához használható.
 32. A Felhasználó elismeri, hogy az oldalon található Tartalom számára hiánytalan. Ha mégis valamit hiányolna, akkor azt az üzemeltetőnek jelzi csak, Harmadik Felet nem von be.
 33. A Felhasználó tudomásul vette, hogy az oldalon található információk, tudásanyagok teljes, alapos elsajátítása szükséges, hogy később ezt használni tudja az Üzemeltető által Készített Weboldalakon.
 34. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Készített Weboldalak kifogástalanok számára.
 35. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető által megkapott Tartalom nem lesz az ő tulajdona, csak felhasználására kap engedélyt, melyet az Üzemeltető bármikor indoklás nélkül megvonhat.
 36. A teljes Felhasználói Tartalom tekintetében az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül. Ezen törvény 7.§ (3) bekezdése szerint az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 37. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Felhasználói Tartalmak láthatóságát (elérhetőségét) Felhasználói fiókba való bejelentkezéshez kösse, illetve lehetővé tegye egyes Felhasználók számára más Felhasználók Felhasználói Tartalmainak elrejtését.
  Ezen állapotok létrejöttéről, fennállásáról vagy megszűnéséről a Szolgáltató nem értesíti a Felhasználókat.

 38. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

 39. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, A Felhasználói Fiók regisztrációjának megszűnésével az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött jogviszony megszűnik, a Felhasználó Felhasználói Tartalma a Weboldalról eltávolításra kerülhetnek, többé lehet, hogy lesznek nem elérhetőek.

 40. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független körülmények okoznak.

 41. Panasz benyújtása az Üzemeltető felé a peti.hende@gmail.com címen lehetséges.

 

III. Moderáció

 1. A Szolgáltatás területén a Felhasználói Tartalom az Adminisztrátorok által ellenőrzött (kivétel: felhasználói jelszavak). Ezen tevékenységek összességét foglalja magába a Moderáció.

 2. A Moderáció elsődleges célja a Szolgáltatás üzemszerű működése és a kulturált hangnemű, konstruktív kommunikációs légkör fenntartása.

 3. Az Adminisztrátorok a Felhasználói Tartalmat részben vagy egészében eltávolíthatják, módosíthatják.

 4. Az Adminisztrátorok a Felhasználót jelen ÁSZF-ben rögzített szabályok, valamint a hatályos magyar jogszabályok megsértésére irányuló magatartás befejezésére figyelmeztethetik, korlátozhatják a Felhasználó Weboldalhoz történő hozzáférését, valamint ideiglenesen vagy véglegesen a Felhasználói Fiókot kitilthatják.

 5. A Moderációs döntések véglegesek. Észrevételt tenni megalapozott indokkal és magyarázattal a peti.hende@gmail.com email címen lehet.

 6. Moderációról emailben, vagy egyéb módon történhet értesítés, azonban az Üzemeltetőnek nincs értesítési kötelezettsége.

 7. Az Adminisztrátor Moderációval nem összefüggő véleménye magánvélemény, mely nem feltétlenül tükrözi az Üzemeltető álláspontját.

 8. Ha a Felhasználó Felhasználói Fiókjának kitiltása alatt újabb fiókot hoz létre, akkor az összes Felhasználói Fiókja végleges kitiltásra kerülhet és az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül új Felhasználói fiókot nem készíthet a Szolgáltatásban.

 9. Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban:

  1. Bármely beavatkozás, mely hátrányosan változtatja meg a Szolgáltatás megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, zavarja a többi Felhasználót (például: mértéktelen hangulatjel használat, óriási méretű képek, kártékony programkódok, felesleges üres sorok, túlburjánzó díszítések és sorminták, folytonos nagybetűs írásmód, illetve a jóérzést zavaró, agresszív, kötekedő, hangulatkeltő, sértő, vulgáris, személyeskedő tartalom).

  2. Jogszabálysértés (vagy arra buzdítás), például rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni uszítás, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, önkényuralmi jelképek használata, nemzeti jelképek megsértése.

  3. Etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése.

  4. A kiskorúak fejlődésére káros tartalmak (a 2010. évi CLXXXV. törvény III-IV-V-VI kategóriájába sorolható: erőszak, szexualitás stb.).

  5. „Flood” (illetve „keresztpostázás”): ugyanazon vagy nagyon hasonló tartalom egy helyen többször vagy több helyen.

  6. „Cyberbullying”: fenyegetés, zaklatás, támadás, sértő, bántó hangnem.

  7. „Flame”: erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, valami ellen hangoló tartalom.

  8. „Trollkodás”: téma- és közösségromboló provokáció.

  9. „OFF-olás”: túlzott mennyiségű témába nem vágó tartalom.

  10. „Warez”: a szerzői jog (vagy más jogszabályok) által védett bárminemű szoftver, adat, képanyag, hanganyag, filmanyag, stb. jogosulatlan használatának elősegítése, ehhez való segítségkérés, használatra buzdítás (például: szoftver illegális regisztrációjához, működéséhez szükséges kód vagy azt kijátszó eljárás; elektronikus készülék szoftverének jogellenes megváltoztatása, kijátszása, megváltoztatása a szolgáltatótól való függetlenítéshez, fájlcserélő oldalak meghívói).

  11. A politika és a vallás mint téma említése is tilos.

  12. „Visszaélés személyes adattal”: más Felhasználó személy személyes adatainak az érintett beleegyezése nélküli közzététele.

  13. „Üzletrontás”: ne rontsd más üzletét!

  14. „Spam”: kéretlen, tömegesen küldött hirdetés, felhívás, üzenet.

  15. Az Üzemeltető engedélye nélküli marketing tevékenység (tagok, vásárlók gyűjtése, szervezése, regisztrációra invitálása, ajánlattétel, felhívás, játék, kuponosztás, reflinkek elhelyezése, stb.) 

  16. Like-ok, szavazatok, ajánlások, stb. gyűjtése.

  17. Korábban moderált tartalom ismételt elhelyezése.

 10.  

  1. 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben megemlített közbiztonságra veszélyes eszköz, robbanószer, pirotechnikai eszköz, petárda.

  2. Jövedéki termék (üzemanyag, alkohol, dohánytermékek, stb.), elektronikus cigaretta, hozzávaló alkatrész, folyadék.

  3. Üdülési csekk, cafeteria, befektetési lehetőség, értékpapír, bankbetét, bankkártya, hitelkártya, kivétel a forgalmi érték nélküli, régiségként árult termékek.

  4. Gyógyszer, kábítószer, bármilyen bódító vagy tudatmódosító szer.

  5. Veszélyes (mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes, sugárzó stb.) anyag.

  6. Emberi szövet, szerv, szexuális tárgyú termék vagy szolgáltatás.

  7. Hamis vagy hamisított márkajelzésű, más néven klón vagy replika termékek (egy termék illegális másolatát vagy egy gyártó (márka)nevének, logójának illegális felhasználásával készült terméket hirdetni tilos).

  8. Garancialevél termék nélkül, valamint igazolvány, bizonyítvány, oklevél, hivatalos irat, közokirat, és ezek érvényesítő szelvénye (matrica, bélyeg, pecsét stb.).

  9. Jogvédett szellemi termékek (szoftver, hangfelvétel stb.) jogellenes másolatai, vagy szoftverhez tartozó, de az eredeti terméktől különválasztott, illetve nem jogtiszta kódok, kulcsok, szelvények, adathordozók, tartozékok.

  10. Accountok (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) illetve tipikusan számítógépes játékokban használt virtuális tárgyak (karakter, pénz, egyéb).

  11. Személyes adatokat tartalmazó adatbázis; meghívó / account (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) FTP, torrent, web vagy közösségi oldalakra.

  12. Kártékony szoftver (vírus, trójai, rootkit stb.) illetve hardver (pl. keylogger)

  13. Letiltott, jelszóvédett telefon, tablet, egyéb eszköz.

  14. Bármi, ami sérti személy vagy szervezet jogát (személyiségi, kegyeleti, szabadalmi, szerzői stb.), jogos érdekét.

  15. Bármi, ami jogszabályba ütköző vagy jogellenes tevékenységre utal, illetve bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg.

  16. Termék vagy szolgáltatás, melynek internetes forgalmazását jogszabály tiltja.

IV. Adatvédelem, szerzői jog

 1. Részletes adatvédelmi tájékoztatónk itt érhető el.

 2. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önkéntesen megadott illetve a Szolgáltatás használata során keletkezett adatát az Üzemeltető megismerje, kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja.

 3. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a tudomány és technológia állását kellően figyelembe véve, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelve maximális jogi és műszaki biztonsággal kezelje a Felhasználók Szolgáltatás használata során átadott és keletkező személyes adatait.

 4. A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető az adatfeldolgozók (Adminisztrátorok) kivételével további fél részére nem adja át.

 5. Az Üzemeltetőnek jogszabályi kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy bíróság vagy hatóság megkeresésére bármilyen Felhasználói adatot, tartalmat, privát üzenetet átadjon.

 6. A szerzői jogi nyilatkozatunk itt érhető el.

Az Általános Szolgáltatási feltételek: Letöltés